Spis treści:
1. XML podpis kwalifikowany
2. Zalety podpisu kwalifikowanego XML
3. Nasza oferta – XML podpis kwalifikowany

XML podpis kwalifikowany

XML podpis kwalifikowany to forma elektronicznego podpisu, który zapewnia wiarygodność, integralność i autentyczność danych zawartych w plikach XML. Jest to rodzaj podpisu elektronicznego, który spełnia wymagania określone w unijnej dyrektywie 1999/93/WE oraz polskim prawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów podpisów elektronicznych, XML podpis kwalifikowany jest stosowany do uwierzytelnienia podpisującego oraz zabezpieczenia dokumentu przed nieautoryzowaną modyfikacją. Podpis ten jest oparty na asymetrycznym algorytmie kryptograficznym, co oznacza, że klucz prywatny do podpisu jest znany jedynie osobie, która go generuje, a klucz publiczny jest dostępny dla każdego.

W Polsce, XML podpis kwalifikowany jest często stosowany w celu podpisywania dokumentów związanych z obrotem prawnym, w tym również sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) za pośrednictwem platformy ePUAP. Użytkownik musi posiadać ważny certyfikat kwalifikowany, który jest zainstalowany na jego karcie chipowej lub w tzw. kieszeni certyfikatów systemu operacyjnego.

Sprawdź również: E-podpis 2022 założenie

Zalety podpisu kwalifikowanego XML

Wniosek jest taki, że XML podpis kwalifikowany jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym sprawozdań finansowych, które są dokumentami o szczególnym znaczeniu prawnym i wymagają zachowania ich integralności i autentyczności.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę naszej firmy, która specjalizuje się w dostarczaniu usług związanych z podpisem elektronicznym, w szczególności xml podpisem kwalifikowanym.

Sprawdź również: Zaświadczenie z ZUS podpis elektroniczny

Nasza oferta – XML podpis kwalifikowany

Jako akredytowana instytucja certyfikująca możemy zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i legalności w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym również sprawozdań finansowych.

W ramach naszej oferty zapewniamy nie tylko szybkie i łatwe uzyskanie kwalifikowanego podpisu xml, ale również pełne wsparcie techniczne i doradcze w zakresie korzystania z niego. Dzięki temu nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta.

sprawozdanie finansowe e podpis

 

  • Zapewnia wiarygodność, integralność i autentyczność danych w plikach XML.
  • Uwierzytelnia podpisującego i chroni dokument przed nieautoryzowaną modyfikacją.
  • Opiera się na asymetrycznym algorytmie kryptograficznym, co oznacza, że klucz prywatny jest znany tylko osobie generującej podpis, a klucz publiczny jest dostępny dla każdego.

XML podpis kwalifikowany jest często stosowany w Polsce do podpisywania dokumentów związanych z obrotem prawnym, w tym sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) za pośrednictwem platformy ePUAP.

Użytkownik musi posiadać ważny certyfikat kwalifikowany, który jest zainstalowany na jego karcie chipowej lub w tzw. kieszeni certyfikatów systemu operacyjnego.

XML podpis kwalifikowany zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ opiera się na kryptografii asymetrycznej i spełnia wymagania określone w unijnej dyrektywie oraz polskim prawie. To gwarantuje zachowanie integralności i autentyczności dokumentów elektronicznych, w tym sprawozdań finansowych.

Jako akredytowana instytucja certyfikująca, nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu usług związanych z podpisem elektronicznym, w szczególności XML podpisem kwalifikowanym. Oferujemy szybkie i łatwe uzyskanie kwalifikowanego podpisu XML, a także pełne wsparcie techniczne i doradcze w zakresie korzystania z niego, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.