E-podpis może zostać wykorzystany do podpisywania deklaracji i wniosków składanych do ZUS.