Posiadanie podpisu jest warunkiem, który trzeba spełnić aby przeprowadzić procedurę rejestracji spółki online.