Spis treści:
1. Czym jest e-podpis?
2. Jak wygląda zakładanie e-podpisu?
3. Czy e-podpis jest bezpieczny?

Sprawdź również: E-podpis a bezpieczeństwo

Czym jest e-podpis?

E-podpis, czyli elektroniczny podpis, to bezpieczny i wiarygodny sposób na potwierdzanie tożsamości oraz autentyczności dokumentów cyfrowych. W ostatnich latach coraz więcej firm i instytucji państwowych przechodzi na taki sposób potwierdzania dokumentów, co przyspiesza i ułatwia przepływ informacji oraz skraca czas potrzebny na ich załatwienie.

Jak wygląda zakładanie e-podpisu?

Zakładanie e-podpisu:
Krok 1: Posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Krok 2: Rejestracja w podmiocie wydającym certyfikaty kwalifikowane.
Krok 3: Zakup odpowiedniego oprogramowania do wystawiania e-podpisu.
Krok 4: Potwierdzenie tożsamości w punkcie.
Krok 4: Pobranie i zainstalowanie oprogramowania na swoim komputerze.
Krok 5: Uruchomienie programu i przejście przez proces rejestracji.
Krok 6: Gotowość do użycia e-podpisu, zamieszczanie go na dokumentach cyfrowych takich jak faktury, umowy czy pisma urzędowe.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można także założyć tradycyjnie, podczas wizyty w certyfikowanym punkcie. Zakładanie wyrabianie e-podpisu w Krakowie posiada wiele zalet, gdyż można wybrać interesującego nas dostawcę, a lokalizacja nie ogranicza nas wyłącznie do jednego.

Czy e-podpis jest bezpieczny?

E-podpis jest bezpieczny, ponieważ jest zabezpieczony certyfikatem kwalifikowanym, który potwierdza tożsamość jego posiadacza. Kwalifikowany podpis elektroniczny może być wykorzystywany nie tylko przez przedsiębiorców, ale sprawdzi się również przy załatwianiu spraw urzędowych i prywatnych!

Warto pamiętać, że e-podpis ma takie same moc prawną jak podpis tradycyjny, dlatego też jest coraz częściej wykorzystywany w różnych branżach.

Uwaga!
Zakładanie wyrabianie e-podpisu w Krakowie!
Z nami założysz swój kwalifikowany podpis elektroniczny szybko i bez żadnych przeszkód. Oferujemy założenie, aktywację, potwierdzenie tożsamości oraz odnowienie e-podpisu – wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy!

kwalifikowany podpis Kraków

Aby założyć e-podpis, należy spełnić kilka kroków. Najpierw konieczne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Następnie należy zarejestrować się w podmiocie wydającym certyfikaty kwalifikowane. Kolejnym krokiem jest zakup odpowiedniego oprogramowania do wystawiania e-podpisu oraz potwierdzenie tożsamości w wyznaczonym punkcie. Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania na komputerze, należy przejść przez proces rejestracji. Po zakończeniu tych kroków, e-podpis jest gotowy do użycia.

Tak, istnieje możliwość założenia e-podpisu tradycyjnie, podczas wizyty w certyfikowanym punkcie. W Krakowie istnieje wiele dostawców, co daje możliwość wyboru preferowanego podmiotu.

E-podpis jest zabezpieczony certyfikatem kwalifikowanym, który potwierdza tożsamość jego posiadacza. To gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Ponadto, korzystanie z e-podpisu jest równoznaczne z tradycyjnym podpisem odręcznym pod względem mocy prawnej.