Podpis elektroniczny zyskał dużą popularność, ze względu na zalety związane z jego posiadaniem. Zastosowanie e-podpisu dostrzec można zarówno w placówkach administracji, jak i także do zawierania różnego rodzaju umów i przy obrocie dokumentami księgowymi.

Do zalet podpisu elektronicznego zaliczyć można:
– oszczędność czasu oraz pieniędzy,
– wygodny sposób używania,
– możliwość podpisania dokumentów elektronicznych,
– szybkość działania,
– większa trudność w przypadku podrobienia, a także
– łatwiejsza weryfikacja wprowadzonych zmian.

Bezpieczny podpis stanowi alternatywę dla odręcznego i w założeniu ma ułatwić obrót handlowy oraz cywilnoprawny.

E-podpisu można używać do:
– elektronicznego podpisywania umów i dokumentów,
– w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
– podpisywania faktur elektronicznych,
– zarejestrowania działalności gospodarczej,
– składania deklaracji celnych i podatkowych,
– zgłoszeń ubezpieczenia społecznego,
– podpisywania wniosków do KRS.