18 października 2018 roku weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyżej od nich.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny, który został wystawiony przez uprawnione do tego centrum certyfikujące.

Zgodnie z ustawą podpis jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby i sporządzony przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Podpis jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis to podstawa, jeśli chcesz składać zamówienia publiczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sprzedażową elektronicznych podpisów.