W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny, który został wystawiony przez uprawnione do tego centrum certyfikujące.

Zgodnie z ustawą podpis jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby i sporządzony przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Podpis jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

W zamówieniach publicznych można wykorzystywać “standardowy” kwalifikowany podpis elektroniczny tzn. taki, gdzie jest imię i nazwisko osoby, dla której podpis został przyporządkowany. Nie ma konieczności, aby był to kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba.