Zgodnie ze zmianami przepisów ustawy z 16 kwietnia, tzw. tarcza 2.0. w Kodeksie spółek handlowych zostały udostępnione nowe formy umożliwiające zapis na akcje spółki w postaci elektronicznej.

Ten sposób zapisu na akcje wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z tego rozwiązania najczęściej korzystają cudzoziemcy, którzy chcą zainwestować w polskie przedsiębiorstwa. To bardziej dostępny dla nich sposób na dokonanie zapisu na akcje.

Z racji tego, że forma elektroniczna dokonania zapisu wymaga posiadania odpowiedniego podpisu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości składającej odpowiedni formularz, oferujemy pomoc w zakresie pozyskania własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warto zaznaczyć, że jego odpowiednia aktywacja sprawia, że ma on taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące działania podpisu elektronicznego oraz jego założenia.