Każdy podatnik, który swoje przychody uzyskuje na podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek złożenia zeznania PIT-28.

Spis treści:
1. Obowiązek złożenia zeznania PIT-28
2. Zeznanie PIT-28 a e-podpis
3. Zeznanie PIT-28 – nasza oferta

Obowiązek złożenia zeznania PIT-28

Obowiązek złożenia zeznania PIT-28 dotyczy wyłącznie przypadków uzyskania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, które rozliczane są w ramach działalności gospodarczej lub wynajmu prywatnego. Dodatkowo tę deklarację muszą złożyć podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zeznanie PIT-28 a e-podpis

Zeznanie PIT-28 a e-podpis, jaka jest zależność?
Od 2021 roku podatnicy do wysłania tej deklaracji mogą skorzystać z profilu zaufanego lub podpisu osobistego. Jednak należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach wyżej wymienione zeznanie złożyć można wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego! W wypadku, gdy deklaracja złożona zostaje poza portalem podatkowym, czyli za pomocą wszelkich alternatywnych form, musi ona opatrzona być e-podpisem.

Zeznanie PIT-28, a e-podpis – nasza oferta

Z tego powodu zapraszamy do kontaktu! Aby uniknąć źle złożonej deklaracji warto wybrać kwalifikowany podpis elektroniczny, który stosowany może być w niemal wszystkich dokumentach urzędowych, ale nie tylko! Działanie e-podpisu wykracza poza te ramy! Możemy go stosować zarówno w sprawach biznesowych, jak i prywatnych!

 

podpis elektroniczny