GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych. Z dniem 25 maja 2018 roku został zastąpiony Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy.

Akceptowane są wszelkie zgłoszenia do GIODO z podpisem kwalifikowanym. Istotne jest to, że wszystkie formularze składane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinny zostać opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Umożliwia on zgodne z prawem potwierdzenie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorców chcących złożyć zgłoszenie do GIODO nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nasza oferta umożliwia założenie e-podpisu oraz bezpieczną aktywację umożliwiającą posługiwanie się nim po kilku godzinach.

Jeżeli chcesz posługiwać się własnym e-podpisem to skontaktuj się z nami. Postaramy się doradzić, który zestaw do e-podpisu będzie najodpowiedniejszy. Zapraszamy do współpracy.